ห้องข่าวภาคเที่ยง

จับตา สมช.เคาะขยายใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ต่อหรือไม่

หลังจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประเทศไทยมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพื่อควบคุมโรคมาตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา และมีการขยายเวลามาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ จึงต้องมีการพิจารณาว่าจะขยายเวลาประกาศใช้ต่อไปอีกหรือไม่ โดย พลเอกสมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดเผยว่า จะมีการประชุม สมช. เพื่อพิจารณาในวันนี้ ซึ่งปัจจัยในการพิจารณาจะใช้เรื่องสาธารณสุขเป็นหลัก และพิจารณาว่าหากยกเลิกการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จะใช้กฎหมายอื่นมาควบคุมโรคแทนได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผลการประชุมของ สมช. ยังไม่ใช่บทสรุป ต้องส่งให้ ศบค.ชุดใหญ่ และเสนอ ครม.ตัดสินใจในขั้นสุดท้ายด้วย

แม้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ แต่การที่พรรคการเมืองจะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีตามกฎหมายพรรคการเมือง ที่ต้องดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนนั้น อาจยังต้องเลื่อนออกไปอีก เพราะยังติดปัญหาที่องค์ประชุมที่ต้องใช้ถึง 250 คน อีกทั้งยังต้องมีการเดินทางข้ามจังหวัด ซึ่งแต่ละพื้นที่มีข้อกำหนดไม่เหมือนกัน ทำให้ทุกพรรคการเมืองในขณะนี้ยังไม่มีการขยับเพื่อจัดประชุมใหญ่ ไม่เว้นแม้แต่พรรคพลังประชารัฐ ที่กำลังมีความเคลื่อนไหวภายในเพื่อเปลี่ยนตัวผู้บริหารพรรคอยู่ในขณะนี้

ส่วนปัญหาความล่าช้าในการจ่ายเงินชดเชยของกองทุนประกันสังคมนั้น ได้รับคำยืนยันจาก หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานว่า แม้ขั้นตอนจะล่าช้าไปบ้างแต่มีเงินเยียวยาแน่นอน อีกทั้งยังมีการเตรียมนำเงินในกองทุนอีก 100,000 ล้านบาท ไปลงทุนในพันธบัตร คาดว่าจะได้กำไร 8,000 ล้านบาท หลังจากที่มีการลงทุนในสินทรัพย์มั่นคงแล้วได้กำไรมาแล้วเกือบ 16,000 ล้านบาท