ห้องข่าวภาคเที่ยง

กาฬสินธุ์ประกาศ! ใครไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าปรับ 2 หมื่น

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงนามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 5 เรื่อง ให้ทุกคนในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทุกครั้ง เมื่อออกจากเคหสถาน ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (21 พฤษภาคม 2563) ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับ 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ พ.ศ.2563

การเพิ่มมาตรการเข้มงวดในครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ลงพื้นที่ตรวจสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ และพบประชาชนจำนวนมากไม่สวมหน้ากากอนามัย สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อระลอกใหม่

จังหวัดอุดรธานี พนักงานควบคุมโรค เตรียมจุดคัดกรองกลุ่มเสี่ยงใหม่ ที่จะเดินทางกลับมาจังหวัดภูเก็ต จำนวน 38 คน โดยจะมาถึงช่วงเที่ยงวันนี้ หลังมีการเปลี่ยนกำหนดการเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด 1 วัน โดยทั้ง 38 คน จะได้รับการตรวจคัดกรองตามขั้นตอน หากใครมีโรคประจำตัว จะถูกส่งไปกักตัวดูอาการที่โรงพยาบาลในท้องถิ่นตัวเอง ที่เหลือจะถูกกักตัวภายในค่ายฮีโร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จนครบกำหนด 14 วัน