ห้องข่าวภาคเที่ยง

จ.เพชรบูรณ์ เสนอเปิดโรงแรมบางส่วน เพื่อให้เกิดรายได้

ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ แม้ว่าก่อนหน้านี้ จะอนุญาตให้กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมที่พักกลับมาเปิดกิจการได้แล้ว แต่คำสั่งดังกล่าว อนุญาตให้เฉพาะสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก ที่ยังอยู่ในกระบวนการขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ รวมตัวยื่นข้อเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอเปิดกิจการก่อน เนื่องจากขาดรายได้

ส่วนวิธีการในการป้องกันโรค นอกจากจะปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคแล้ว ยังเสนอให้เปิดบริการแบบห้องเว้นห้อง หรือบางส่วนของที่พักก่อน และจะจัดโพรโมชันกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ รับปากจะนำข้อเรียกร้องนี้บรรจุเป็นวาระเข้าที่ประชุมกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อก่อน

ขณะที่ กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมที่พักในจังหวัดน่าน ที่ได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดกิจการได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ ยังต้องรอประเมินผลประกอบการไปอีกระยะ เพราะยังไม่ใช่ช่วงไฮซีซัน จึงอยากให้ทางจังหวัด หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ หามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ หรือพิจารณาเยียวยากลุ่มผู้ประกอบการ ที่ขาดสภาพคล่องมากว่า 2 เดือนแล้ว