ห้องข่าวภาคเที่ยง

พรุ่งนี้ 22 พ.ค. เตรียมผ่อนปรนให้ทุกมัสยิดละหมาดวันศุกร์ได้ จ.ปัตตานี

โดยวันพรุ่งนี้ (22 พ.ค.) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี จะผ่อนปรนให้ทุกมัสยิดปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ได้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นเวลาที่เหมาะสม หลังจากที่จังหวัดปัตตานี ไม่พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องกันมาครบ 1 เดือน แต่จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนด เช่น ให้มัสยิดลงทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ทำความสะอาดก่อนและหลังละหมาดทุกครั้ง ทำประวัติผู้ที่ร่วมละหมาดทุกคน กำหนดจุดที่นั่งละหมาดให้ชัดเจน และเว้นระยะห่าง 1.5 - 2 เมตร โดยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะควบคุมดูแล

ขณะที่ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้สั่งให้ทั้ง 12 อำเภอส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำตามมัสยิดต่างๆ เพื่อคัดกรองผู้ที่จะเดินทางมาร่วมละหมาดวันศุกร์พรุ่งนี้ (22 พ.ค.) รวมทั้งให้ผู้ที่จะละหมาดปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรค และคำแนะนำของจุฬาราชมนตรีอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทุกคนที่มาร่วมปฏิบัติศาสนกิจปลอดภัยจากโรคโควิด-19

ทั้งนี้ จังหวัดปัตตานีมีมัสยิดรวมทั้งหมด 721 มัสยิด และเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา เป็นวันแรกที่ผ่อนปรนให้มัสยิดที่มีความพร้อมจำนวน 180 มัสยิด ทำการละหมาดวันศุกร์ได้เป็นครั้งแรก หลังจากหยุดมานาน เพราะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19