ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตรวจโควิด-19 เชิงรุกในทัณฑสถาน

เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางกว่า 100 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลนักโทษ ที่เจ็บป่วย ส่งโรงพยาบาล มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ได้รับการตรวจโควิด-19 ถ้ารู้เร็ว ได้รักษาเร็ว และการตรวจคัดกรอง ก็เพื่อไม่ให้ไปแพร่เชื้อในเรือนจำ ที่มีนักโทษ อยู่กว่า 8,000 คน

นายวุฒิชัย เจนวิริยะกุล ผู้บัญชาการทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง กล่าวว่า เวลาที่มีนักโทษเข้ามาใหม่ จะต้องคัดกรอง ประวัติเสี่ยง เช่น ทำงานคลุกคลีกับคนต่างชาติ หรือ กลับมาจากต่างประเทศ หรือ มีญาติผู้สัมผัสใกล้ชิด มีประวัติเสี่ยงโควิด ด้วยหรือไม่ และคัดแยกนักโทษกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ เป็น เวลา 14 วัน เพื่อสังเกตอาการก่อนที่จะนำไปอยู่รวมกันกับนักโทษคนอื่นๆ  ที่อยู่เดิม เพื่อป้องกันการติดเชื้อในเรือนจำ

สำหรับวิธีที่ได้ให้ญาติเยี่ยม ได้พยายามเปลี่ยนเป็นเยี่ยมออนไลน์ให้มากขึ้น โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และจัดวิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ให้คุยกันระหว่างญาติกับผู้ต้องขัง ส่วนการส่งจดหมาย ให้เปลี่ยนเป็นอีเมล ผ่านเรือนจำแทน ขณะที่การฝากเงิน ขอให้โอนผ่านระบบออนไลน์ แทนการฝากเงิน หรือธนบัตรที่เรือนจำ เพื่อลดความแออัดด้วย

ขณะที่ ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบุว่า การลงพื้นที่ตรวจโควิดเคลื่อนที่ เชิงรุก จะเน้นเรือนจำที่มีนักโทษแรกรับเพื่อคัดกรองกลุ่มที่เข้าไปใหม่