7HD ร้อนออนไลน์

สธ.แนะ 6 มาตรการ เปิดเทอมปลอดภัยเน้นคุมจำนวนนักเรียน-ใส่หน้ากากผ้าตลอดเวลา-งดกีฬา สกัดโควิด-19

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ที่จะมีขึ้นในวันที่1 ก.ค.นี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่า จากสถิติการติดเชื้อในกลุ่มเด็กอายุ 10 – 19 ปี จะพบว่ามีเพียงร้อยละ 3 โดยผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มเด็กมักจะไม่ค่อยแสดงอาการและเป็นการรับเชื้อภายในครอบครัว แต่เมื่อต้องมีการเปิดเรียนซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการออกแบบชุดแนวทางสำหรับการดำเนินการดูแลเด็กนักเรียนให้เกิดความปลอดภัยจากโรคระบาดดังนี้
1.โรงเรียนต้องมีมาตรการคัดกรองนักเรียน ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่โรงเรียนให้เหมาะสมกับขนาดโรงเรียนและจำนวนนักเรียนที่มีแตจกกต่างกัน เนื่องจาก การวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน จะช่วยตัดวงจรโรคได้ และต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองแจ้งประวัติเสี่ยงต่างๆ เพื่อเป็นการดูแลเด็กร่วมกัน  เช่น  การต้องไปอยู่กับ ตา ยาย หรือ ญาติพี่น้องในช่วงปิดเทอม หากปฏิบัติได้สามารถนำตัวเด็กกลับมากักตัวอยู่กับผู้ปกครองก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเทอมจะช่วยทำให้เด็กมีความพร้อมก่อนจะกลับสู่โรงเรียนเพิ่มขึ้น 
2.เด็กนักเรียนต้องสวมหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะที่ต้องอยู่ภายในโรงเรียน โดยเฉพาะในห้องเรียนที่จะต้องไม่ถอดหน้ากากผ้าและการใช้พื้นที่ของโรงเรียนเพื่อปกป้องเด็กๆ
3.โรงเรียนต้องมีจัดจุดล้างมือให้เที่เด็กอย่างเพียงพอ โดยกำหนดเส้นทางให้เด็กอย่างชัดเจนซึ่งต้องเริ่มทำตั้งแต่เข้ามาภายในโรงเรียนไปจนถึงเข้าชั้นเรียน
4.การออกแบบระยะห่างภายในโรงเรียน ที่มีหลากรูปแบบ โดยเฉพาะในห้องเรียน ต้องจำกัดให้เด็กอยู่กลุ่มก้อนขนาดเล็กและอยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันในการเรียนและทำกิจกรรม หากเกิดเหตุโรคระบาดจะทำให้ติดตามและค้นหาสาเหตุได้ไว
5.การทำความสะอาดโรงเรียน  ซึ่งขณะนี้โรงเรียนจะต้องมีความเข้มงวดโดยเฉพาะพื้นผิวต่างๆ ก่อนเปิดเรียนทุกวัน จุดสำคัญ ที่ต้องมีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น สนามเด็กเล็ก  จะต้องมีการระบบทำความสะอาดสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทุกรอบที่เด็กนักเรียนจะต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาใช้พื้นที่และจำกัดจำนวนนักเรียนรวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด
6.กิจกรรมที่จะมีการรวมกลุ่มกันของเด็กอย่างแออัด เช่น การแข่งกีฬาสี  ทางโรงเรียนอาจจะต้องงดไปก่อนและมีชั่วโมงเรียนรู้ได้อย่างพอเหมาะในการอยู่ร่วมกันทุกระดับ

นอกจากนี้ ผู้ปกครองจะต้องร่วมมือกับโรงเรียนอย่างเข้มข้นและใกล้ชิด โดยเฉพาะหากเด็กมีอาการป่วยขอให้เด็กหยุดเรียนรีบไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุการป่วยว่ามีความเกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 หรือไม่ เพื่อร่วมกันป้องกันดูแลบุตรหลานวัยเรียนให้ปลอดจากโรคระบาด รวมทั้งทางโรงเรียนต้องประสานงานกับทีมกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งในส่วนของกรมอนามัยจะมีเจ้าหน้าที่งานอนามัยในโรงเรียนลงพื้นที่ร่วมกับในส่วนของกระทรวงศึกษาเพื่อติดตามและให้คำแนะนำในการป้องกันโรคอย่างใกล้ชิด  อย่างไรก็ตาม เบื้องต้น โรงเรียนแต่ละแห่งสามารถติดตามแนวทางการเปิดโรงเรียนปลอดภัยได้ในเว็บไซต์ของกรมอนามัย ไทยสต็อบโควิด (https://stopcovid.anamai.moph.go.th/ ) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนปลอดโรคได้