เจาะประเด็นข่าวค่ำ

มติ สมช.ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 1 เดือน หวั่นโควิด-19 ระบาดระลอก 2

พลเอกสมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. เปิดเผยว่า ในการประชุมพิจารณาการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่หาได้หารือร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง ด้านสาธารณสุข และด้านเศรษฐกิจ มีความเห็นว่า ควรต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ต่อไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายนนี้ โดยในวันพรุ่งนี้ (22 พ.ค.) จะนำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ชุดใหญ่ หากเห็นชอบก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารหน้าทันที

สาเหตุที่เสนอให้ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพราะมองว่า เมื่อต้นปีที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างหนัก เป็นจุดเริ่มต้นในการนำ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มาใช้ และเป็นที่มาของการออกมาตรการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจ จนได้รับเสียงชื่นชมจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะจากต่างประเทศ แต่ตอนนี้สถานการณ์โลกก็ยังน่าวิตก จึงต้องทำทุกอย่างด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดระลอก 2 ขึ้นมาอีก ซึ่งการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ในระยะที่ 3 และ 4 ช่วงเดือนมิถุนายน อาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือมากำกับดูแล ด้วยความระมัดระวัง ซึ่งกลไกที่ใช้นั้นก็คือ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

สำหรับการพิจารณาเคอร์ฟิว หรือการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนดนั้น จะต้องหารือกันอีกครั้งในการประชุมผ่อนคลายระยะที่ 3 วันที่ 27 พฤษภาคมนี้ พร้อมย้ำว่า เคอร์ฟิวทำให้สถานการณ์ดีขึ้น เพราะเป็นการควบคุมการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนให้อยู่บ้านในระยะเวลาที่กำหนด เป็นการชะลอการแพร่ระบาดของโรคได้เป็นอย่างดี