เจาะประเด็นข่าวค่ำ

โฆษก ศบค.ย้ำ ต้องมั่นใจมาตรการป้องกันโควิด-19 ก่อนเปิดเทอม หวั่นเด็กติดเชื้อ

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. บอกว่า การเปิดเรียนในโรงเรียนแตกต่างจากการเปิดห้างสรรพสินค้า เพราะคนเดินห้างฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ และภายในห้างก็มีมาตรการดูแลของทางผู้ประกอบการ

แต่สำหรับโรงเรียนนั้น เด็กถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง และเป็นกลุ่มเปราะบาง เพราะตามลักษณะนิสัยของเด็กมักจะชอบเล่น มีการสัมผัสกัน และเด็กๆ จะมีโรคประจำตัว มีการติดเชื้อได้บ่อย โดยเฉพาะในช่วงเปิดเทอมที่มักจะมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ยิ่งช่วงนี้เป็นฤดูฝนจึงถือว่ามีความเสี่ยงต่อการรับและแพร่เชื้อ ซึ่งอาจจะนำไปแพร่ต่อให้กับผู้สูงอายุที่บ้านด้วย

คุณหมอทวีศิลป์ บอกว่า การเปิดเทอมจึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการได้ศึกษาเป็นอย่างดี โดยดูจากข้อมูลของต่างประเทศด้วย จึงจำเป็นต้องชะลอการเปิดเทอมออกไปก่อน รอให้มั่นใจจึงจะมีการเปิดเทอมได้

คุณหมอทวีศิลป์ ยังบอกอีกว่า หลังจากนี้จะต้องหามาตรการหรือนวัตกรรมใหม่มาใช้ในโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ ซึ่งตามโรงเรียนในต่างประเทศก็ใช้กันแล้ว ซึ่งจะต้องค่อยๆ ปลูกฝังให้เด็กๆ ปรับตัวให้ได้

ด้าน พลเอกสมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. กล่าวถึงการผ่อนปรนเปิดโรงเรียนว่า ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดเหมือนในต่างประเทศ ที่พอกลับมาเปิดเรียนแล้วก็พบว่ามีเด็กติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมาก โดยในประเทศไทยเองต้องยึดคำประกาศของกระทรวงศึกษาเป็นหลัก ที่จะเปิดเรียนในเดือนกรกฎาคมนี้