เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ใช้ยาแรง! สั่งดำเนินคดีคนไม่สวมหน้ากากอนามัยออกนอกบ้าน ปรับ 2 หมื่น

วันนี้ (21 พ.ค.) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงนามในประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องให้ทุกคนในท้องที่สวมหน้ากาก (ฉบับที่ 5) เนื้อหาระบุว่า เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ฝ่าฝืนประกาศจังหวัดฉบับที่ 4 ที่ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคโควิด-19 กลับมาระบาด จึงมีประกาศให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกคนในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากเคหสถาน ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (21 พ.ค.) เป็นต้นไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้พบว่ามีประชาชนบางส่วนละเลย หรือตั้งอยู่ในความประมาท ไม่สวมหน้ากากเมื่อออกนอกบ้าน ซึ่งเสี่ยงติดโรคโควิด-19 เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหน้ากากป้องกันโรค จึงออกประกาศบังคับให้ทุกคนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์สวมหน้ากาก หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท จึงขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ถึงแม้โทษปรับจะสูง แต่แค่หยิบหน้ากากมาสวมก็ไม่มีความผิดแล้ว