7HD ร้อนออนไลน์

เรือนจำบัวใหญ่เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเยี่ยมญาติ 12 รอบต่อวัน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจเรือนจำอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เพื่อดูความพร้อมระบบการเยี่ยมญาติผู้ต้องขัง ที่จะเริ่มให้บริการในวันที่ 1 มิ.ย. 63 ว่า เรือนจำมีการเตรียมความพร้อมที่ดี  เรือนนอนไม่แออัด ห้องกักโรคมีมาตรฐาน และระบบการเยี่ยมญาติที่มีความพร้อม โดยทางเรือนจำจะเปิดรับจองคิวเยี่ยมญาติทางโทรศัพท์และแอปพลิเคชันไลน์ เมื่อลงทะเบียนคิวแล้วเจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์แจ้งญาติว่าจะได้เยี่ยมในวันเวลาใด ในส่วนของห้องเยี่ยมญาติยังมีมาตการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคอย่างเข้มงวด เข้าเยี่ยมได้ครั้งละ 2 คน ต่อผู้ต้องขัง 1 ราย ระยะเวลาเยี่ยม 15 นาที เมื่อเยี่ยมเสร็จเจ้าหน้าที่จะปิดทำความสะอาดโทรศัพท์,โต๊ะ,เก้าอี้  จากนั้นจะให้คิวต่อไปเข้าเยี่ยม

สำหรับเรือนจำอำเภอบัวใหญ่จะเปิดให้เยี่ยมในเวลา 09.00-15.00 น. เยี่ยมได้วันละ 12 รอบ รวมผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมญาติ  96 คน ต่อวัน ในช่วงนี้เรือนจำจะให้สิทธิ์เยี่ยมญาติ  1 ครั้งต่อเดือน หากพบว่าญาติผู้ต้องขังที่เข้าเยี่ยมติดเชื้อโควิด-19 จะปิดการเยี่ยมทันที จึงขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หากมีอาการไข้ขอให้เลื่อนการเยี่ยมออกไปอย่าเข้ามาในพื้นที่เรือนจำ เพราะจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่น