รอบรั้วรอบโลก

ใช้ลามะส่งอาหาร-ของใช้จำเป็น ในสหราชอาณาจักร

ชาวบ้านในมณฑลเพมโบรคเชอร์ (Pembrokeshire) เขตปกครองเวลส์ ของสหราชอาณาจักร ใช้วิธีขนส่งอาหาร และของใช้ที่จำเป็น ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน ด้วยการใช้ตัวลามะ เดินส่งอาหารให้ชาวบ้านในพื้นที่กันดาร แบบถึงหน้าประตูบ้านเลยทีเดียว ทั้งนี้ เป็นเพราะพื้นที่ดังกล่าวไม่มียานพาหนะใดใดเข้าไปถึง โดยเจ้าของลามะ จึงเกิดไอเดียและมีแนวคิดใหม่ เพื่อให้ธุรกิจของเขาที่ต้องปิดตัวลง ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สามารถดำเนินการต่อไป ซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลตอบรับที่ดีเลยทีเดียว