เช้านี้ที่หมอชิต

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด นายก อบจ.ลำพูน ทุจริตจัดซื้อชุดของใช้ประจำวัน 16 ล้านบาท

เช้านี้ที่หมอชิต - ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด นายก อบจ.ลำพูน ทุจริตจัดซื้อชุดของใช้ประจำวัน 16 ล้านบาท แต่งตั้งองค์คณะไต่สวนข้อเท็จจริง เตรียมเรียกนายก อบจ. และพวก รวม 18 คน รับทราบข้อกล่าวหา

นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. แถลงความคืบหน้ากรณีมีการกล่าวหา นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน กับพวก ทุจริตจัดซื้อชุดของใช้ประจำวัน

จากการตรวจสอบปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีมติเห็นชอบให้ อบจ.ลำพูน จัดซื้ออุปกรณ์ชุดของใช้ประจำวัน (Care Set) เพื่อสนับสนุนกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดโรคโควิด-19 จำนวน 27,700 คน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิหลักประกันถ้วนหน้า ไม่อยู่ในสิทธิหลักประกันของทางราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือประกันสังคม โดยจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค และทำความสะอาดร่างกาย จำนวน 13 รายการ

ต่อมา อบจ.ลำพูน อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 17,174,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการ โดยไม่มีการสืบหาราคาชุดของใช้ประจำวัน แต่ใช้ราคาจากห้างร้านในกลุ่มเดียวกัน มากำหนดคุณลักษณะราคากลาง ในราคาชุดละ 590 บาท

ในขั้นตอนการจัดซื้อ คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีหนังสือเชิญห้างร้าน 5 แห่ง ให้เข้ามายื่นเสนอราคา แต่มีห้างร้าน 3 แห่ง เข้ายื่นเสนอราคา โดยทั้ง 3 แห่ง ได้เสนอราคาเท่ากันคือ รายละ 16,343,000 บาท หรือชุดละ 590 บาท ซึ่ง อบจ.ลำพูน ได้เลือกห้างหุ้นส่วนจำกัดที่เป็นคู่สัญญากับ อบจ.ลำพูน

จากการสืบราคาห้างร้านที่จำหน่ายสินค้าในจังหวัดลำพูน 25 ร้าน พบราคาชุดของใช้ประจำวันเฉลี่ยชุดละ 315 บาท การจัดซื้อของ อบจ.ลำพูน จึงมีมูลฟังได้ว่ามีการจัดซื้อราคาสูงกว่าท้องตลาด และทำให้ อบจ.ลำพูน เสียหาย

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งองค์คณะไต่สวนข้อเท็จจริง นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน กับพวกรวม 18 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหา เพื่อให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อไป