เช้านี้ที่หมอชิต

สธ.-ศธ.เตรียมพร้อมเปิดเทอม วางแนวทางป้องกันโควิด-19

เช้านี้ที่หมอชิต - กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมพร้อมรับมือช่วงเปิดเทอม วางแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

แพทย์หญิง พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ วางแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เตรียมรับมือสำหรับการเปิดภาคเรียนในเดือนกรกฎาคมนี้ เนื่องจากนักเรียนต้องใช้เวลาอยู่ในสถานศึกษา และมีความใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนไม่ต่ำกว่า 5-7 ชั่วโมงต่อวัน

ขณะที่สถิติการระบาดในประเทศไทย พบว่ากลุ่มเด็กอายุระหว่าง 10-19 ปี มีอัตราการติดเชื้อร้อยละ 3.81 ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง หรือไม่แสดงอาการ จึงมีความเสี่ยงติดเชื้อในกลุ่มเพื่อน และอาจเป็นพาหะแพร่เชื้อไปสู่คนในครอบครัวได้

โดยข้อปฏิบัติของสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียน จะต้องดำเนินการตาม 6 แนวทางอย่างเคร่งครัด คือ

1.การมีมาตรการคัดกรอง เช่น วัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน หรือสถานศึกษา ผู้ปกครองร่วมให้ประวัติหากมีความเสี่ยง หากเด็กมีอาการไข้ ไม่สบาย ต้องหยุดเรียนทันที และแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

2.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

3.ให้จัดจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือจุดบริการแอลกอฮอล์เจล อย่างเพียงพอ

4.จัดให้มีการเว้นระยะห่างในห้องเรียน หรือทำกิจกรรมกลุ่มเดียวกันตลอดทั้งวัน

5.ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกันบ่อย ๆ เช่น สนามเด็กเล่น ลูกบิดประตู ห้องน้ำ หรือจัดกลุ่มสลับกันใช้งานเพื่อช่วยลดการสัมผัส

6.ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่ม

โดยยังให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาประเมินตนเองตามแพลตฟอร์ม ไทยสต็อปโควิด และเตรียมจัดอบรมครู "รอบรู้สุขอนามัย" ในโรงเรียน รองรับสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ พร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการป้องกันโรค และลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19