เช้าข่าว 7 สี

เตรียมปิดโครงการ เราไม่ทิ้งกัน สิ้นเดือนนี้

กระทรวงการคลัง เตรียมปิดจ็อบโครงการ เราไม่ทิ้งกัน รับเงินเยียวยา จากรัฐเดือนละ 5,000 บาทต่อคน ภายในสิ้นเดือนนี้ ยังมี 2 ส่วน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงิน ต้องรีบไปดำเนินการให้แล้วเสร็จ

ส่วนแรก คือผู้ที่ไม่ได้รับเงิน แล้วยังมีข้อสงสัย หรือติดปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผิด กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง และอื่นๆ ยังเปิดให้ไปยื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่สาขาธนาคารของรัฐ จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ ทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ย้ำว่า ต้องลงทะเบียนแล้วติดปัญหา ผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียน ตอนนี้หมดสิทธิแล้ว เพราะปิดรับลงทะเบียนไปแล้ว

ส่วนที่ 2 คือกลุ่มที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ ผ่านทางเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน ปุ่มสีม่วง อยู่ระหว่างดำเนินการ 240,000 คน ในจำนวนนี้ มีถึง 160,000 คน ที่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิลงพื้นที่แต่ไม่พบตัว และติดต่อไม่ได้ ดังนั้นในวันนี้ จะมี SMS แจ้งเตือนกลุ่มนี้อีกครั้ง ให้รีบไปติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทย โดยนำบัตรประชาชนตัวจริงไปแสดง พร้อมหลักฐานการประกอบอาชีพ เพื่อยืนยันตัวตนก่อนปิดโครงการเราไม่ทิ้งกัน ภายในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้

สำหรับภาพรวมของโครงการ เราไม่ทิ้งกัน มีความคืบหน้า 99% แล้ว โดยมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 28.8 ล้านคน ตัดจำนวนผู้ลงทะเบียนซ้ำและลงทะเบียนไม่ผ่านออก เหลือ 22.3 ล้านคน นำมาคัดกรอง จนเหลือผู้ผ่านเกณฑ์ 15 ล้านคน ล่าสุดโอนเงินไปแล้วประมาณ 14.5 ล้าน คน ส่วนที่เหลืออีกกว่า 400,000 คน จะโอนเงินวันนี้ทั้งหมด

ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มีทั้งหมด 7,000,000 คน แบ่งออกเป็น กลุ่มที่ไม่ขอทบทวนสิทธิ 4,800,000 คน ไม่ผ่านการทบทวนสิทธิประมาณ 1,000,000 คน ยกเลิกการลงทะเบียน 900,000 คน และกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มไป แต่ไม่ตอบกลับ 300,000 คน