เช้าข่าว 7 สี

New Normal ฟื้นท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

กรมการท่องเที่ยว เปิดเผยตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ บันทึกล่าสุดเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หลังประเทศไทยปิดรับเที่ยวบินต่างชาติ ทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนกรุงเทพมหานคร ลดลง 80.14 % เมื่อเทียบช่วงเดือนเดียวกันปีที่แล้ว ขณะที่ภาพรวมทั้งประเทศ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง 76.41 % ช่วงเวลาเดียวกัน

เมื่อวานนี้ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ลงเรือสำรวจพื้นที่คลองภาษีเจริญ ก่อนหน้านี้เคยเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ ย่านฝั่งธนบุรี แต่หลังจากที่โรคโควิด-19 ระบาดทำให้ต้องปิดการเดินเรือชั่วคราว กิจการต่างๆ ก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วย

ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีแผนที่จะฟื้นฟู เส้นทางดังกล่าว ซึ่งจุดเด่นของสถานที่คือ เป็นเส้นทางเชื่อมต่อ ระหว่างระบบขนส่งสาธารณะ ล้อ เรือ และราง นักท่องเที่ยว ลงรถไฟฟ้าสถานีบางหว้า และขึ้นเรือท่องเที่ยวที่ท่าเรือบางหว้า คลองภาษีเจริญได้

ซึ่งหลังจากที่รัฐบาล ให้ร้านค้า กิจการบางประเภทกลับมาเปิดให้บริการแล้ว จะต้องมาตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ ตามเส้นทางเดินเรือ โดยแนะให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ติดตั้งแพลตฟอร์ม ไทยชนะ เพื่อให้นักท่องเที่ยว สแกน QR Code เข้ามา ซึ่งจะช่วยจำกัดจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ

ขณะที่เรือนำเที่ยว จากนั่งได้ 40 คน ก็ให้เว้นระยะห่าง ลดจำนวนที่นั่งเหลือ 20 คนต่อเที่ยว เพื่อให้การท่องเที่ยวฟื้นตัว พร้อมย้ำว่า กรุงเทพมหานคร มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนมากมาย ขณะนี้หลายประเทศยังไม่เปิดให้บินเข้า ก็ขอให้คนไทยปรับวิถีชีวิต New Normal สอดรับสถานการณ์ เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้กลับมา