เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 22 พฤษภาคม 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 22 พฤษภาคม 2563

กรมอุตุนิยมวิทยา ยังคงเตือนให้เฝ้าระวังอิทธิพลทางอ้อมของพายุ "อำพัน" หลายพื้นที่มีฝนตกหนัก...