ห้องข่าววาไรตี้

7HD Vlog : คนใช้แท็กซี่มากขึ้นหลังคลายล็อก

คนออกจากบ้านมาทำงานและทำกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น แท็กซี่ต้องเตรียมพร้อมรับผู้โดยสาร ตัวผู้โดยสารเองก็ต้องรู้วิธีโดยสารแท็กซี่ให้ปลอดภัยจากโควิด-19...