ข่าวดึก 7HD

สอบนายก อบจ.ลำพูน ส่อทุจริตจัดซื้ออุปกรณ์ในโครงการป้องกันโควิด-19

นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ในฐานะ โฆษก สำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนมีการกล่าวหาว่า นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กับพวกดำเนินโครงการป้องกันผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโควิด-19 โดย ป.ป.ช.จังหวัดลำพูน รวบรวมข้อมูล แล้วพบว่า โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และชุดของใช้ประจำวันเพื่อสนับสนุนจากกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 27,700 คน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิหลักประกันถ้วนหน้า โดยใช้งบประมาณจากปี 2563

โดยขั้นตอนการจัดซื้อคณะกรรมการได้จัดซื้อด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจงมีหนังสือไปยังห้างร้านประมาณ 5 แห่ง เพื่อให้ยื่นเสนอราคาปรากฏว่ามี 3 แห่งที่เสนอราคา 16,343,000 บาท หรือคิดเป็นชุดละ 590 บาท ตรงตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งไว้ แต่จากการลงพื้นที่ไปสืบหาราคา ปรากฏว่ามี 25 ร้านค้าในพื้นที่จังหวัดลำพูน คิดราคาเฉลี่ยอยู่ที่ชุดละ 315.55 บาทเท่านั้น

ดังนั้น การจัดซื้อที่ราคาสูงกว่าท้องตลาด ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้รับความเสียหาย คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งองค์คณะไต่สวนเบื้องต้น เพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงกับนายนิรันดร์และพวกจำนวน 18 คน ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหากลับผู้ถูกกล่าวหาเพื่อให้สิทธิชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อไป