เช้าข่าว 7 สี

กรมราชทัณฑ์วางมาตรการเปิดเยี่ยมผู้ต้องขัง 1 มิ.ย.นี้

พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ จะเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้ โดยขณะนี้ได้สั่งการให้แต่ละเรือนจำทั่วประเทศ จัดทำแผนและวางแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเสนอแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดที่เรือนจำนั้นๆ ตั้งอยู่ เพื่อพิจารณาว่า แผนการป้องกันโรค เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรการควบคุมโรคระบาดหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัด จะเป็นผู้อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เปิดเข้าเยี่ยมแตกต่างกันไปในแต่ละเรือนจำ

โดยแผนและแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้น คืออนุญาตให้เฉพาะญาติที่จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้ ต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อในบัญชีระเบียบการเยี่ยมอยู่ก่อนแล้วเท่านั้น ซึ่งทางเรือนจำจะจัดช่องเยี่ยมแต่ละช่องให้ห่างกัน 1-2 เมตร และมีฉากกั้น ตามหลัก Social Distancing รวมถึงจัดรอบการเข้าเยี่ยมให้เหมาะสม มีระยะเวลาเพื่อทำความสะอาด มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ ที่สำคัญญาติที่เข้าเยี่ยมจะต้องสวมหน้ากากอนามัย และเมื่อเยี่ยมเสร็จจะต้องเดินทางกลับทันที ขณะที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่ดูแลก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยและเฟซชิลด์เพื่อป้องกันตนเองด้วย

ส่วนมาตรการป้องกันการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ได้มีมติลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินัยและมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย 15 คน โดยมีมติให้ไล่ออกจากราชการ 12 คน ส่วนใหญ่มาจากกรณีถูกดำเนินคดีข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง, เรียกรับเงินจากผู้ต้องขังและญาติผู้ต้องขัง, ปล่อยปละละเลยให้ผู้ต้องขังใช้โทรศัพท์มือถือ เงินสด และมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาที่มาเยี่ยม และมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการลักลอบโยนโทรศัพท์มือถือ ยาเสพติด และยาแก้ปวดเฉียบพลันเข้าไปในเรือนจำ

ส่วนอีก 3 คน แบ่งเป็นให้ออกจากราชการ 1 คน กรณีลักลอบนำมือถือเข้าไปให้ผู้ต้องขัง และปลดออกจากราชการอีก 2 คน กรณีขาดราชการ และลักลอบนำบุหรี่เข้าไปภายในเรือนจำ