เช้าข่าว 7 สี

เปิดฝึกทักษะ สร้างอาชีพให้คนตกงาน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยืดเยื้อนานกว่า 4 เดือน ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ โดยหอการค้าไทย ประเมินว่าวิกฤติโรคร้ายนี้จะส่งผลให้มีแรงงานตกงานไม่ต่ำกว่า 7 ล้านคน และหากสถานการณ์ยิ่งยืดเยื้อนานขึ้น ยอดคนตกงานอาจเพิ่มสูงถึง 10 ล้านคนได้

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยให้ฟื้นคืนมาได้นั้น จะต้องเพิ่มและสร้างทักษะใหม่ๆ เข้ามาเสริมความแกร่ง ซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้เตรียมมาตรการหนุนช่วยเหลือตั้งแต่กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม, ชุมชน, เกษตรกร ไปจนถึงกลุ่มแรงงานที่ตกงานในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และกลุ่มผู้ว่างงาน ไว้แล้ว โดยเปิดให้ประชาชนที่สนใจ สมัครเข้ามาฝึกอบรมพัฒนาอาชีพและเสริมศักยภาพได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นำร่องในกลุ่มแรก 6,000 คน ซึ่งการอบรมนี้จะเป็นการอบรมผ่านออนไลน์ เกี่ยวกับทักษะที่ตลาดแรงงานกำลังขาดแคลน เช่น ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ภาษา, บัญชี และทักษะในเชิงวิชาชีพ คาดว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสให้สามารถกลับมาสร้างรายได้เลี้ยงตนเอง และพัฒนาสู่การกลับมามีงานทำ รวมถึงช่วยฟื้นมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กลับมาได้กว่า 110 ล้านบาท สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจ สามารถสมัครร่วมฝึกอบรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


สอบถามรายละเอียด โทร.1358 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม