7HD ร้อนออนไลน์

เริ่มแล้ว เปิดรับสมัครวันแรกเลือกตั้งซ่อมลำปาง เขต 4 บรรยากาศยังเหงา คงสไตล์นิวนอร์มัล

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ร่วมตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-26 พ.ค.63 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โดยการรับสมัครในวันแรกนี้ช่วงเช้ามีผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เพียงคนเดียว ทำให้ไม่ต้องมีการจับสลากหมายเลขผู้สมัคร
 
สำหรับการออกเสียงเลือกตั้งซ่อมสส.ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย.63 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เพื่อให้ได้สส.แทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ที่เสียชีวิตจากอาการติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อวันที่ 7 พ.ค.63 โดยรูปแบบในการจัดหน่วยเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จะดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งหน่วยเลือกตั้งจะเน้นการเว้นระยะห่างในแต่ละจุดภายในหน่วยประมาณ 2 เมตร กำหนดจุดยืนของผู้มาใช้สิทธิ โดยกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) จะต้องสวมกากอนามัย หรือหน้ากากผ้า หน้ากากใส (เฟซซิลด์) และถุงมือยาง ตลอดเวลาที่ปฎิบัติหน้าที่ ขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเมื่อมาใช้สิทธิ์จะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รอที่จุดพักคอยซึ่งจะจัดเก้าอี้เว้นระยะห่างไว้ จากนั้นจึงเริ่มกระบวนการตรวจสอบรายชื่อ ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หากพบว่ามีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาจะถูกแยกให้ไปใช้สิทธิ์ยังหน่วยเลือกตั้งพิเศษที่อยู่ใกล้เคียง