คอลัมน์หมายเลข 7

คอลัมน์หมายเลข 7 : ทวงคืนรายได้รัฐ 9,000 ล้านบาท จากรถหรูไม่คืบหน้า

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ยังคงติดตามการทำหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อทวงคืนรายได้รัฐจากผู้นำเข้ารถหรู 1,428 คัน ที่หลบเลี่ยงภาษีรวมรวม 9,809 ล้านบาท คืบหน้าอย่างไรติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา

นับตั้งแต่ปลายปี 2560 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ส่งสำนวนผู้นำเข้ารถหรูหลบเลี่ยงภาษีทำให้รัฐเสียรายได้ ให้กรมศุลกากรรับไม้ต่อ ขยายผลดำเนินการทางแพ่งเพื่อติดตามทวงคืนภาษีจำนวนนี้ กรมศุลกากรจึงออก แบบประเมินเรียกเก็็บภาษีเพิ่ม แจ้งเอกชน 158 รายที่นำเข้ารถหรู 1,428 คัน ให้เสียภาษีเพิ่มรวมทั้งสิน 9,809 ล้านบาท ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้ง ตามหลักฐานที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ รวบรวมได้ทั้งในและนอกประเทศว่ารถหรูจำนวนดังกล่าว ผู้นำเข้าสำแดงราคาต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อให้กรมศุลกากร ประเมินเก็บภาษีน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด

ขณะที่ผู้นำเข้าไม่เห็นด้วยยื่นอุทธรณ์รถหรูจำนวน 484 คันที่ถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่ม ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมศุลกากร เพื่อขอความเป็นธรรม ล่าสุดผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้คณะกรรมการพิจารณาคำร้องผู้นำเข้า เสร็จเพียง 3 ราย รวมรถหรู 15 คัน เรียกเก็บภาษีเพิ่ม 108 ล้านบาท ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้นำเข้า 3 รายแล้ว ให้มาเสียภาษีเพิ่ม แต่พ้นกำหนด 30 วันแล้วไม่ดำเนินการใดๆ กรมศุลกากรจึงรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อส่งอัยการให้พิจารณาสั่งฟ้องศาลรวมกับรถหรูอีกกว่า 900 คัน ที่ผู้นำเข้าไม่ดำเนินการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายภาษีเพิ่ม หรือการยื่นอุทธรณ์

สุดท้ายแล้วรัฐจะได้ภาษีจำนวนนี้ี้ หรือไม่ อธิบดีกรมศุลกากรและทีมงานที่่รับผิดชอบ ชี้แจงเรื่องนี้กับคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง.

สรุปจนถึงขณะนี้ คดีผู้นำเข้ารถหรูหลบเลี่ยงภาษีตามสำนวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ยังไม่มีผู้นำเข้ารถหรูรายใดไปเสียภาษีเพิ่มต่อกรมศุลกากร ตามที่ออกแบบแจ้ง หากมีความคืบหน้าเรื่องนี้เมื่อใด คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามมานำเสนอ เพราะนี่คือเงินของแผ่นดิน.