เกาะกระแสออนไลน์

8 หน่วยงาน รับยื่นอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร สำหรับคนลงทะเบียนไม่สำเร็จ

โพสต์เดียวครบ! หากชวดเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท แนะเกษตรกรทั้ง ชาวสวน ชาวสวนยาง ชาวประมง ผู้เลี้ยงไหม และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไปยื่นอุทธรณ์ได้ที่ 8 หน่วยงาน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเช็กเลย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดระยะเวลาอุทธรณ์ ดังนี้
กลุ่ม 1
เกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูล ปี 62/63 ภายใน 30 เม.ย.63 จะเริ่มให้อุทธรณ์ตั้งแต่วันนี้ – 5 มิ.ย.63 ไม่เว้นวันหยุด
กลุ่ม 2  เกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูลระหว่าง 1 - 15 พ.ค.63 สามารถเริ่มอุทธรณ์ได้ 31 พ.ค. - 5 มิ.ย.63

ยื่นอุทธรณ์ 8 หน่วยงาน ดังนี้
1) สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด
2) สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด
3) สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด
4) สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน
5) เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4
6) สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
7) การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)
8) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ส่วนเกษตรกร กลุ่มที่ 3 คือ เกษตรกรที่ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ และได้มีการขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมไปแล้ว สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในวันที่ 27-31 ก.ค. 2563

เอกสารประกอบอุทธรณ์
1.บัตรประชาชน / หลักฐานการมอบอำนาจ
2.แบบรับเรื่องอุทธรณ์

เมื่อยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้ว สามารถตรวจสอบและติดตามได้ผ่าน www.moac.go.th ได้อีกทางเพื่อตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ภายใน 8 วัน นับจากยื่นอุทธรณ์ 
เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เช็กเลย! ตรวจสอบสิทธิเยียวยาเกษตรกร ชาวสวนยาง ได้เงินเยียวยา 5,000 บาทวันไหน
- ข้อเท็จจริง!! ทำไมยังไม่ได้เงินเยียวยาเกษตรกร 15000 บาท ทำอย่างไรถึงจะได้รับสิทธิเยียวยาเกษตรกร
- www.moac.go.th เช็กที่เดียวครบ วันนี้โอนเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท

เกาะติดสถานการณ์ โควิด-19 > https://www.ch7.com/covid19

โควิด19