ห้องข่าวภาคเที่ยง

ชาวบ้านพบพิรุธโครงการก่อสร้างบึงรับน้ำคู้บอน

ตัวแทนหมู่บ้านและชุมชนที่อยู่รอบบึงรับน้ำคู้บอน เขตคลองสามวา และเขตคันนายาว นำรายชื่อของชาวบ้านกว่า 1,000 รายชื่อ ยื่นถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรียกร้องให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการบึงรับน้ำคู้บอน หลังจากที่มีประกาศขอเวนคืนที่ดินเพื่อนำไปสร้างเป็นแก้มลิงรับน้ำกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก แต่กลับพบว่ามีที่ดินบางส่วนถูกถมที่ดิน ปรับหน้าดิน ไถต้นไม้ทิ้ง และมีการรังวัดแบ่งแยกที่ดินเป็นแปลงย่อยๆ เพื่อการจัดสรร ซึ่งชาวบ้านกังวลว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการประกาศเวนคืนที่ดินในด้านงบประมาณที่อาจสูงขึ้น และกระทบต่อแผนการของกรุงเทพมหานครในการจัดหาพื้นที่รับน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

โดยเรื่องนี้ นายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนรับเรื่องเอาไว้ก่อน และจะประสานไปยังผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้ เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง