ห้องข่าวภาคเที่ยง

เตือนฝนฟ้าคะนอง-ฝนหนัก ภาคเหนือ ตะวันออก และฝั่งอันดามัน

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดำมันและประเทศไทย ทำให้มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระวังอันตราย จากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน มีกำลังปานกลาง และอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้

สภาพอากาศโดยทั่วไป วันนี้ ภาคเหนือ มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ภาคอีสานมีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ ขณะที่ภาคกลางมีเมฆมาก กับมีฝน 30 % ของพื้นที่ ส่วนกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่

สำหรับภาคตะวันออก มีเมฆมากกับมีฝน 40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูง 1-2 เมตร

ขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่  ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูง 1-2 เมตร