ห้องข่าวภาคเที่ยง

ชวน ถก รัฐบาล-ฝ่ายค้าน เปิดสภารับ New Normal

สัปดาห์หน้าเราจะได้เห็นวิถีใหม่ในสภาผู้แทนราษฎรกันแล้ว เพราะจะมีการประชุมครั้งแรกในยุคโควิด-19 ระบาด โดย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เคยระบุถึงแผนเบื้องต้นเอาไว้ว่า ทุกคนที่เข้าสภาต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย มีจุดตั้งเจลล้างมือ จัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง และขอระงับไม่ให้เข้ามาดูงานสภาในช่วงนี้ รวมถึงขอร้อง สส. ให้ลดผู้ติดตามลงเหลือเท่าที่จำเป็น อีกทั้งหากมีการเดินทางจากต่างจังหวัดต้องกักตัว 14 วัน จึงต้องติดตามว่าหลังหารือกับฝ่ายค้านและรัฐบาลแล้วจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่

สำหรับวาระแรกในการเปิดสภาสมัยที่ 2 ก็เรียกว่าเข้มข้นตั้งแต่ต้นทาง เพราะจะมีการพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงินสามฉบับรวม 1.9 ล้านล้านบาท และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ ซึ่งเป้าสำคัญที่ฝ่ายค้านจ้องอภิปรายก็คือ เงินกู้ 400,000 ล้านบาท เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ขณะเดียวกันก็ยังมีการต่อรองเรื่องกรอบเวลาที่กำหนดไว้ 3 วัน คือ 27-29 พฤษภาคม ว่าน้อยเกินไป ขอเพิ่มเป็น 10 วัน โดยน่าจะยังเป็นเรื่องถกเถียงยาวไปถึงวันอภิปรายก็ไม่ได้บทสรุป จนอาจต้องใช้วิธีตัดสินใจหน้างานเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาโดยตลอด