ข่าวเด็ด 7 สี

ศบค.เปิดไทม์ไลน์คลายล็อกเฟส 3

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 หรือ ศบค.ชุดใหญ่ เปิดกรอบเวลาการผ่อนปรนมาตรการหรือคลายล็อกระยะ 3 โดยวันที่ 23-26 พฤษภาคม เป็นช่วงที่คณะกรรมการเตรียมข้อมูลพิจารณากลั่นกรองกิจการกิจกรรมที่จะได้รับการคลายล็อก จากนั้นวันที่ 27 พฤษภาคม จะประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการคลายล็อกฯ สรุปกลุ่มกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการคลายล็อก เพื่อเสนอที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ในวันที่ 29 พฤษภาคม อนุญาตและให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน

ทั้งนี้ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เห็นชอบขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ตั้งแต่ 1-30 มิถุนายน เพื่อรองรับการคลายล็อกระยะที่ 3 และ 4 ต่อไป