ห้องข่าวภาคเที่ยง

ร้านตัดผมภาคเหนือ การ์ดไม่ตก

ที่หน้าวัดสวนดอก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งรวมร้านตัดผมชายจำนวนมาก พบว่ายังมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง หลังทางจังหวัดใช้มาตรการผ่อนคลายมาตรการ แต่ถึงอย่างไร ผู้ประกอบการก็ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด ยิ่งข่าวการพบผู้ติดเชื้อในร้านเสริมสวย ที่จังหวัดชัยภูมิ ทำให้ต้องตั้งการ์ดป้องกันอย่างเข้มข้น

ร้านตัดผมในจังหวัดพิษณุโลก แม้จะเป็นพื้นที่สีเขียว แต่ผู้ประกอบการยังให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ เช่น หากตรวจพบอุณหภูมิร่างกายของผู้ใช้บริการสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานก็จะขอความร่วมมือไม่ให้เข้ามาใช้บริการ ขณะที่ช่างตัดผมก็สวมใส่หน้ากากอนามัย และลดการพูดคุยกับลูกค้าหากไม่จำเป็น