ห้องข่าวภาคเที่ยง

คัดกรองเข้ม ละหมาดวันศุกร์ พื้นที่ชายแดนใต้

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้นำรถน้ำไปฉีดน้ำทำความสะอาดบริเวณรอบๆ มัสยิดที่จะเปิดให้มีการละหมาดวันศุกร์ เวลาประมาณ 12.30 น. วันนี้ ส่วนภายในมัสยิดก็จะใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้บริเวณทางเข้ามัสยิด ก็ได้ตั้งโต๊ะให้ผู้ที่จะร่วมละหมาดลงทะเบียน และประวัติส่วนตัว เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบในภายหลัง นอกจากนี้ทางมัสยิดยังกำชับให้ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยให้อาบน้ำละหมาด รวมทั้งนำพรมละหมาดมาจากบ้าน และจะต้องสวมหน้ากากอนามัย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ร่วมละหมาดทุกคนปลอดจากโรคโควิด-19

ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาสมีทั้งหมด 676 มัสยิดใน 13 อำเภอ แต่ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส มีเพียง 448 มัสยิดเท่านั้น ซึ่ง นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส บอกว่า มัสยิดใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จะไม่อนุญาตให้ทำการละหมาดวันศุกร์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ส่วนมัสยิดทั้งหมด 721 มัสยิดใน 12 อำเภอของจังหวัดปัตตานี ทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี จะผ่อนปรนให้ละหมาดวันศุกร์ได้ทุกมัสยิด แม้ว่าบางมัสยิดจะไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินก็ตาม แต่จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล และคัดกรองผู้ที่จะร่วมละหมาดทุกคนอย่างเข้มงวด และให้ปฏิบัติตามประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี และของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญจะต้องเว้นระยะห่าง 1.5 - 2 เมตร และห้ามสัมผัสกัน โดยจะมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และคณะกรรมการทุกมัสยิดคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

เช่นเดียวกับที่จังหวัดกระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ระบุว่า มีมัสยิดทั้งหมด 205 มัสยิด และทุกมัสยิดมีความพร้อมในการละหมาดวันศุกร์ รวมทั้งมัสยิดที่เกาะลันตา และเกาะพีพี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มากที่สุดในจังหวัด แต่ทั้งนี้ทุกมัสยิดจะต้องปฏิบัติตามแนวทางของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างระหว่างยืนละหมาด

ขณะที่สำนักจุฬาราชมนตรี ออกประกาศให้ชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล หรือวันอีฎิ้ลฟิตริฮิจเราะห์ศักราช 1441 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคมนี้ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ซึ่งหากเห็นดวงจันทร์ในวันเวลาดังกล่าว ก็กำหนดให้วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เป็นวันตรุษอีฎิ้ลฟิตริ แต่ถ้าไม่มีใครเห็นดวงจันทร์ ก็ให้วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 เป็นวันตรุษอีฎิ้ลฟิตริ