ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เป็นรอยยิ้มที่เกิดขึ้นบนใบหน้าทันทีที่ คุณยายสุทิรัตน์ บุญพบ อายุ 85 ปี ชาวจังหวัดยะลา ได้รับมอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง ที่จิตอาสา จากกลุ่มพลังใจปลายด้ามขวาน และหน่วยงานในพื้นที่ นำไปมอบให้ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19

คุณยายสุทิรัตน์ เล่าให้ฟังว่า ต้องคอยดูแลลูกชายอายุ 64 ปี ที่พิการทางร่างกาย ถูกตัดขาซ้ายทิ้ง เพราะป่วยเป็นเบาหวาน และตาทั้ง 2 ข้าง มองไม่เห็นด้วยโรคต้อหิน ชีวิตอยู่อย่างลำบาก และยิ่งช่วงโรคโควิด-19 ระบาดยิ่งทุกข์หนัก

หนึ่งในกลุ่มพลังใจปลายด้ามขวาน ซึ่งเป็นคนหนุ่มสาวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เล่าว่า ได้รวมตัวกันในโลกออนไลน์ และเปิดรับบริจาคเงิน ข้าวของเครื่องใช้ จากผู้มีจิตศรัทธาจากนั้นได้รวบรวมเงินที่ได้รับบริจาคมา ไปจัดซื้อถุงยังชีพ เก้าอี้วีลแชร์ และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ และคนชรา โดยมีสาธารณสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้ประสานงาน

ขณะที่ข้อมูลจากเลขาธิการ ศอ.บต.ระบุว่า ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกลุ่มคนที่ยังต้องการความช่วยเหลือราว 6,000 คน โดย ศอ.บต.จะนำถุงยังชีพที่ได้รับมาจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ ไปมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และอาสาสมัคร เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้ถึงบ้านของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง เด็กกำพร้า ผู้ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์สตรีหม้าย และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่ที่ยังรอความช่วยเหลือ

นอกจากนี้ ยังพบว่ามีกลุ่มเปราะบางจำนวนหนึ่งที่ยังไม่อยู่ในระบบการช่วยเหลือ ศอ.บต.ได้เตรียมประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ให้เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือของระบบสวัสดิการของรัฐต่อไป