7HD ร้อนออนไลน์

หอสมุดแห่งชาติ งดให้นักอ่านหยิบหนังสือเอง-หนังสือคืนต้องฆ่าอบเชื้อก่อนเก็บขึ้นชั้น

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของหอสมุดแห่งชาติและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร หลัง ศบค.ผ่อนปรนให้กลับมาเปิดบริการได้ภายใต้มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 พร้อมกล่าวว่า ในส่วนหอสมุดแห่งชาติกลับมาเปิดให้บริการเป็นวันแรก โดยมีประชาชนมาใช้บริการ 120 คนจากเดิมมีผู้ใช้บริการ 450 - 500 คนต่อวัน ส่วนการเฝ้าระวังควบคุมโรค จากเดิมมีการจัดจุดนั่งอ่านหนังสือได้ 1,000 ที่นั่ง แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เว้นระยะห่างให้บริการได้เพียง 500 ที่นั่งต่อวัน โดยผู้ต้องการยืมหนังสือไม่สามารถเลือกหยิบหนังสือได้เองต้องแจ้งชื่อหนังสือกับบรรณารักษ์เพื่อให้ทำการหยิบหนังสือให้ เช่นเดียวกับการคืนหนังสือเมื่อรับหนังสือแล้วบรรณารักษ์ จะใช้แอลกอฮอล์ 70 % ชุบสำลีเช็ดฆ่าเชื้อบนหนังสือและเช็ดด้วยผ้าแห้งนำไปผึ่งทิ้งไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนจะเก็บเข้าชั้นต่อไป

ส่วนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จะต้องเช็คอินแพลตฟอร์ม“ไทยชนะ” ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งจำกัดผู้เข้าสถานที่ 5 ตารางเมตรต่อ 1 คน เพื่อไม่ให้แออัดกรณีมาเป็นหมู่คณะหรือกรุ๊ปทัวร์ใหญ่ๆ ขอความร่วมมือ แบ่งกลุ่มย่อยเล็กๆ โดยจะให้เข้าชมได้คราวละ 10 คน หลังชมเสร็จต้องเช็คเอาต์แพลตฟอร์มไทยชนะ โดยพิพิธภัณฑ์ ได้เตรียมจุดไว้ให้ผู้เข้าชมต้องเช็คอิน-เช็คเอาต์ไว้ทุกอาคาร