เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ไทยยังไร้วัคซีนป้องกันโควิด-19 อยู่ในขั้นทดลองในสัตว์ ยังไม่มีสำหรับมนุษย์

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ว่าไทยมีการพัฒนาวัคซีนซึ่งอยู่ในขั้นทดลองในสัตว์ พร้อมยืนยันว่ายังไม่มีวัคซีนโควิด-19 สำหรับมนุษย์ ฉะนั้นเรายังปลดล็อกหรือผ่อนปรนไม่ได้

โดยที่ผ่านมามีหลายประเทศ นำเสนอข่าวว่าประสบความสำเร็จในการวิจัยวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งในไทยเองก็เช่นกัน แต่ต้องมาดูว่าประสบความสำเร็จในขั้นตอนไหน

ส่วนการพัฒนาวัคซีนนั้นต้องใช้เวลาพอสมควร ตั้งแต่ 1-3 ปี เริ่มจาก 1-2 ปี เป็นขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนภายในประเทศ หาบริษัทร่วมลงทุน เตรียมการผลิต และได้วัคซีนที่ผลิตเอง ส่วนปีที่ 3 มีโรงงานพร้อมผลิตวัคซีนที่เพียงพอ

ดังนั้นการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ หรือ New Normal จึงจำเป็นต้องมี และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่คาดว่ายังอยู่กับเราไปอีกนาน