เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ศบค.เผย 3 เหตุผล ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 1 เดือน คุมโควิด-19

โฆษก ศบค. เปิดเผยวาระสำคัญในที่ประชุมใหญ่วันนี้ (22 พ.ค.) ว่าคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. เสนอต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ต่อไปอีก 1 เดือน จากเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ จะขยายต่อไปอีกจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน

โดยมีเหตุผล 3 ข้อ ที่มีเป้าหมายเพื่อความมั่นคงทางด้านสาธารณสุข ได้แก่ 1.ไทยมีความจำเป็นต้องบังคับใช้ พ.ร.ก. เพื่อความเป็นเอกภาพ รวดเร็ว มีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานกลางในการปฏิบัติหน้าที่

ข้อ 2 เพื่อเตรียมรองรับในระยะต่อไป ซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ในระยะมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 และอยู่ระหว่างกำหนดมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง จึงต้องมีกฎหมายกำกับเพื่อการบริหารที่เหมาะสม

และข้อ 3 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังไม่สิ้นสุด จึงจำเป็นต้องมีระยะเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ เพราะหากรีบเปิดประเทศในขณะที่ทั่วโลกยังมีการแพร่ระบาดสูงอยู่ อาจทำให้ตัวเลขนั้นไหลเข้ามาในไทย เนื่องจากการระบาดไม่มีพรมแดน

ส่วนการพิจารณาผ่อนปรนกิจการ และกิจกรรมในระยะที่ 3 มีไทม์ไลน์ดังนี้ ในวันพรุ่งนี้ (23 พ.ค.) ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม จะประชุมข้อมูลมาตรการผ่อนปรน จากนั้นวันที่ 25-26 พฤษภาคม ประชุมกลั่นกรองกิจการและกิจกรรมต่างๆ วันที่ 27 พฤษภาคม ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณากิจกรรมที่จะผ่อนปรนในระยะที่ 3 คาดว่าจะเสนอต่อ ศบค.ชุดใหญ่ ในวันที่ 29 พฤษภาคม เพื่อมีผลบังคับใช้ระยะที่ 3 ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้

สำหรับการปรับลดเวลาเคอร์ฟิวจาก 23.00-04.00 น. ยังต้องรอพิจารณาอีกครั้ง โดยจะดูจากสถิติผู้ที่ให้ความร่วมมือในการออกนอกเคหสถานเท่าที่จำเป็น ไม่มั่วสุมดื่มสุรา หากพบว่าลดลง อาจพิจารณาลดเวลาเคอร์ฟิว