เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยาเกษตรกรแล้ว 3.2 ล้านคน พบบางส่วนโอนไม่ได้ ขอให้ตรวจสอบสิทธิ-แจ้งเลขบัญชี

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ ธ.ก.ส. สาขานครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พร้อมบอกว่า ตอนนี้จ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรกลุ่มแรกแล้ว 3,222,952 คน เป็นเงิน 16,115 ล้านบาท โดยที่จังหวัดนครปฐมมีเกษตรกรได้รับเงินเยียวยาแล้ว 13,881 คน คิดเป็นเงินกว่า 69.4 ล้านบาท

โดยเกษตรกรที่ได้รับเงินแล้ว เป็นกลุ่มที่ผ่านการตรวจความซ้ำซ้อนกับการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐ เช่น การเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระตามมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน กลุ่มข้าราชการบำนาญ ผู้รับสิทธิประกันสังคม หรือโครงการอื่นๆ รวมถึงผู้เสียชีวิตแล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บอกว่า ยังมีเกษตรกรที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา แต่ยังไม่สามารถโอนเงินได้อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ร้อยละ 97 ไม่พบบัญชีเงินฝาก จึงขอให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ ตรวจสอบสิทธิ และแจ้งเลขบัญชีรับโอนเงิน ในเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com โดยเร็ว

และเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งข้อมูลเกษตรกรกลุ่มที่ 1 รอบสอง ให้ ธ.ก.ส. อีก 3,519,434 คน ซึ่งได้วางแผนจ่ายเงินตั้งแต่วันนี้ (22 พ.ค.) ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และการขึ้นทะเบียนใหม่เพิ่มเติม เมื่อได้รับรายชื่อจากกระทรวงเกษตรฯ และผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว ก็จะเร่งโอนเงินให้โดยเร็ว