เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ก.เกษตรฯ เบรกจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรให้ข้าราชการ 9.1 หมื่นคน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย หลังหารือกับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ ได้ข้อสรุปว่า ข้าราชการประจำไม่ควรได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เพราะเป็นผู้มีรายได้ประจำ และมีสวัสดิการอยู่แล้ว จึงไม่ควรมาใช้สิทธิของความเป็นเกษตรกร ซึ่งมาตรการนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าทั้งข้าราชการประจำ และข้าราชการบำนาญ ไม่ควรได้รับสิทธิตรงนี้

โดยทางกระทรวงเกษตรฯ มีหน้าที่ขึ้นทะเบียน และส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังเป็นผู้คัดกรอง ตอนนี้สิ่งที่ต้องเร่งทำ คือการตรวจสอบความซ้ำซ้อน โดยอยู่ระหว่างส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังคัดกรอง 700,000 คน และอีก 1,600,000 คน กำลังส่งเรื่องเข้ามาให้ทางกระทรวงเกษตรฯ คัดกรองการขึ้นทะเบียนในเบื้องต้น ก่อนจะส่งให้กระทรวงการคลังต่อไป

ส่วนที่มีการระบุว่า ในจำนวนเกษตรกรกลุ่มแรกที่ผ่านการตรวจคัดกรอง 3,400,000 คน พบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วประมาณ 100,000 คน ปลัดกระทรวงเกษตรฯ บอกว่า จะต้องตรวจสอบข้อมูลก่อน ถ้ามีผู้เสียชีวิตจริง ทาง ธ.ก.ส. ก็ต้องแจ้งกลับมาที่กระทรวง ก่อนเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาอีกครั้ง ว่าควรจะตัดรายชื่อออก หรือโอนเงินเยียวยาให้ทายาทรับแทน

ด้าน นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. บอกว่า จะส่งข้อมูลเกษตรกรที่เสียชีวิตแล้ว ไปให้กระทรวงเกษตรฯ พิจารณาว่าจะจ่ายเงินให้ทายาทของผู้เสียชีวิตหรือไม่ และในส่วนของกลุ่มข้าราชการ จะยังไม่มีการจ่ายเงิน 5,000 บาทให้ จนกว่ากระทรวงเกษตรฯ จะยืนยันมาอีกครั้ง เนื่องจากมีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วย