เจาะประเด็นข่าวค่ำ

รพ.ขอนแก่นใจดี ตั้งตู้ปันสุขพูดได้ ช่วยญาติผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เป็นข้อความที่ตู้ปันสุขพูดได้ แจ้งบอกกับคนที่เดินผ่านไปมาว่า “ถ้ามีก็นำมาแบ่งปันไว้ในตู้ ส่วนถ้าขาดสิ่งไหนก็มารับไปนะคะ” โดยโรงพยาบาลขอนแก่นได้รับมอบจากภาคเอกชน และนำมาตั้งในโรงพยาบาล บริเวณหน้าตึกศัลยกรรม อาคาร 5 เพื่อช่วยญาติผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลได้นำของอุปโภคบริโภคมาใส่ไว้จนเต็ม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เปิดเผยว่า ที่นำตู้ปันสุขพูดได้มาตั้งก็เพื่อช่วยเหลือญาติผู้ป่วยที่มารักษาตัวในโรงพยาบาล ได้มีอาหารและของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เนื่องจากญาติผู้ป่วยหลายคนมีฐานะยากจน บางคนต้องมานอนเฝ้าหลายวัน มีค่าใช้จ่ายในการซื้อข้าวปลาอาหารและเครื่องใช้ต่างๆ

ทุกวันจะมีผู้ใจบุญนำสิ่งของมาเติมตู้ปันสุขแห่งนี้ 2 รอบ หากประชาชนคนไหนต้องการช่วยเหลือญาติผู้ป่วยยากจน สามารถนำสิ่งของมาเติมใส่ตู้ได้ ส่วนผู้ที่ขาดแคลนก็สามารถมารับของที่ตู้ได้เช่นกัน