ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน "ห้องตรวจหาเชื้อ" เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เอสซีจี ดำเนินการสร้าง "ห้องตรวจหาเชื้อ" เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้ "โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน" โดยวันนี้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีพระราชทาน "ห้องตรวจหาเชื้อ" ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นแห่งที่ 9 โดยติดตั้งในบริเวณที่เชื่อมต่อกับจุดคัดกรองผู้ป่วยเดิมของโรงพยาบาลฯ เพื่อให้ขั้นตอนการตรวจคัดกรองผู้ป่วยและการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ดำเนินไปอย่างราบรื่น

ส่วนที่จังหวัดนครปฐม จัดพิธีพระราชทาน "ห้องตรวจหาเชื้อ" ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม ซึ่งพระราชทานเป็นแห่งที่ 10 เพื่อเสริมความพร้อมหากมีการระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยห้องตรวจหาเชื้อ แยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกัน ใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม พร้อมมีระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งประชาชนที่มาตรวจรักษา สามารถรองรับประชาชนที่มาตรวจหาเชื้อได้จำนวนมาก เนื่องจากโรงพยาบาลฯ มุ่งทำการค้นหาเชิงรุกกับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ และในอนาคต สามารถต่อยอดเป็นสถานที่ตรวจหาเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ได้

และที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีพระราชทาน "ห้องตรวจหาเชื้อ" ให้กับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โดยพระราชทานเป็นแห่งที่ 11 สามารถใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และผู้ป่วยติดเชื้ออื่น ๆ ให้ได้รับการดูแลรักษาได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง เพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานเป็นแนวหน้า เป็นกำลังหลักในการรักษาผู้ป่วยให้มีขวัญกำลังใจ และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต่อไป ในการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติแก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน เป็นล้นพ้น

อนึ่ง ที่ศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบกล่องป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโควิด-19 ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 40 กล่อง แก่โรงพยาบาล 12 แห่ง ในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ใช้ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อ ขณะทำการตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด