ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

ที่หอประชุมอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพิจิตร เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในจังหวัดพิจิตร จำนวน 12 อำเภอ รวม 1,167 ชุด พร้อมลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลวังโมกข์ จำนวน 3 ครอบครัว ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือเป็นล้นพ้น 

จังหวัดพิจิตร เกิดเหตุวาตภัย ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคมที่ผ่านมา ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่ 12 อำเภอ มีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 1,167 ครัวเรือน โดยที่อำเภอวชิรบารมี มีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 206 ครัวเรือน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด