ข่าวในพระราชสำนัก

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สภากาชาดไทย จัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระแก้ว ดำเนินการระหว่างวันที่ 20-29 พฤษภาคม 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ แจกจ่ายให้กับประชาชนชาวไทยและแรงงานข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยวันนี้ แจกจ่ายอาหารให้ประชาชน ณ สถานีกาชาดที่ 6 100 ชุด และนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนอำเภอโคกสูง 400 ชุด, อำเภอตาพระยา 800 ชุด และอำเภออรัญประเทศ 400 ชุด มีเมนูอาหาร ประกอบด้วย ข้าวสวย หมูผัดพริก แกงถั่วฝักยาว และไข่เค็ม โดยระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคมที่ผ่านมา แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนอำเภอตาพระยา และอำเภอโคกสูง รวม 2,800 ชุด  

สำหรับผู้มีจิตศรัทธา ที่ต้องการสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย สามารถร่วมบริจาคในโครงการ "63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63" เพื่อช่วยเหลือ ป้องกัน เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่ 001-1-34567-0

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด