สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ใช้ฟรี 3 เดือน มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 ส่วนต่อขยายช่วงพัทยา-มาบตาพุด

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 ส่วนต่อขยายช่วงพัทยา-มาบตาพุด ว่า ประชาชนสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้ฟรี เพื่อเป็นการทดสอบระบบ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์ ของภาคอุตสาหกรรม เติมเต็มโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ด้วย โดยมี 4-6 ช่องจราจร ระยะทาง 32 กิโลเมตร เชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 บริเวณทางแยกต่างระดับมาบประชัน มีด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง 3 แห่ง ทั้งแบบระบบเงินสด และระบบอัตโนมัติ

ด้าน นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า เม็ดเงินลงทุนรวม 17,784 ล้านบาท เป็นค่าเวนคืน 6,000 ล้านบาท และค่าก่อสร้าง 11,784 ล้านบาท โดยกรมทางหลวงใช้เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ซึ่งเป็นรายได้ที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมผ่านทางของมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ที่เปิดให้บริการในปัจจุบันมาใช้ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมาและเมื่อเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในช่วงเดือนกันยายนปีนี้ จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในอัตราใหม่ตลอดเส้นทาง จากกรุงเทพฯ ถึง ด่านอู่ตะเภา รถยนต์ 4 ล้อ 25-130 บาท รถยนต์ 6 ล้อ 45-210 บาท และรถยนต์มากกว่า 6 ล้อขึ้นไป 60-305 บาท ตามลำดับ