สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

รายงานพิเศษ : เปิดแล็บทดสอบผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19

สิ่งที่จะตามมาหลังคลายล็อกระยะที่ 2 มีความเป็นไปได้ ที่จะพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลับมามีจำนวนเพิ่มขึ้น กระทรวงสาธารณสุข จึงเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนการ์ดอย่าตก ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม และล้างมือด้วยเจลล้างมือบ่อยๆ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินหน้าพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ ป้องกันเชื้อโควิด-19 รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด พร้อมเปิดห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับจากการสนับสนุน ทั้งชุด PPE รวมถึงเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อทดสอบคุณภาพก่อนนำไปใช้งาน

หากเป็นชุด PPE ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน จะแสดงผล ไร้การรั่วซึมของสารคัดหลั่ง บุคลากรทางทางการแพทย์ สามารถนำไปใช้งานป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมั่นใจ ส่วนเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่ผ่านการทดสอบ จะแสดงผลความเข้มข้นไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์

ผลทดสอบผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 มั่นใจได้ว่าเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ มีความเข้มข้น ผ่านมาตรฐานในการฆ่าเชื้อโรคทุกชนิด สวนทางกับการทดสอบคุณภาพชุด PPE พบว่าเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ตรงตามมาตรฐาน ที่นำไปใช้ป้องกันเชื้อโควิด-19

ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือกับหลายหน่วยงาน พัฒนาชุด PPE ฝีมือคนไทย ให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อจะช่วยลดอัตราการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์