ข่าวดึก 7HD

เปิดวัดท่าซุง 1 มิ.ย. จ.อุทัยธานี

เจ้าอาวาสวัดจันทาราม หรือวัดท่าซุง และเจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาวง วัดหนองขุนชาติ รวมถึงวัดต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอบ้านไร่ และอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานีได้ร่วมกันหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา รวมถึงวัฒนธรรมจังหวัด จนได้ข้อสรุปร่วมกันว่า ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นี้ แต่ละวัดจะเปิดพื้นที่ ให้พุทธศาสนิกชนเข้าไปกราบไหว้พระและร่วมทำบุญ หลังทางวัด ปิดพื้นที่ไม่ให้พุทธศาสนิกชนเข้ามานานกว่า 1 เดือน เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ แต่ละวัดต้องการ์ดไม่ตก และต้องมีการ์ดคัดกรองพุทธศาสนิกชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ ตั้งแต่การบังคับให้สวมใส่หน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ และทุกคนที่เข้าออก ต้องกรอกข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับ เบื้องต้น ทางวัดถ้ำเขาวงแจ้งว่าในวันที่ 1 มิถุนายนนี้จะเปิดพื้นที่ให้เข้าสักการะได้ทั้งหมด ส่วนวัดจันทาราม หรือวัดท่าซุง จะเปิดบางจุดเท่านั้น จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากเจ้าอาวาสอีกครั้งหนึ่ง

ขณะที่หลายจังหวัดสั่งให้เปิดกิจการหรืออนุญาตให้ทำกิจกรรมบางอย่างได้ แต่บางจังหวัด ต้องใช้คำสั่งให้ปิดกิจการบางอย่าง หลังตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

นายอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สั่งปิดร้านไก่ย่างในพื้นที่เป็นการชั่วคราว หลังคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าร้านดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปล่อยให้ลูกค้านั่งรับประทานอาหารโดยไม่เว้นระยะห่าง ลูกค้าต้องนั่งหันหน้าชนกัน ไม่มีช้อนกลางจัดบริการให้ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ ร้านดังกล่าวให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง ให้ร้านอื่นๆ นำไปทำตามในช่วงที่ยังพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ในหลายพื้นที่ และยังไม่มั่นใจว่าจะเกิดการแพร่ระบาดซ้ำในพื้นที่อีกหรือไม่ จึงบังคับใช้คำสั่ง ให้ปิดร้านชั่วคราว จนกว่าทางร้านจะแก้ไขให้ได้มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้ นายอำเภอคลองหลวง ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านอาหารและกิจการสุ่มเสี่ยงรวมไปถึงประชาชนทั้งหมดว่าการ์ดอย่าตก ทุกคนยังต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาด จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากทางรัฐบาลว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของในประเทศนั้นหมดไป