ข่าวดึก 7HD

จี้ กทม.ตรวจสอบโครงการบึงรับน้ำคู้บอน

ตัวแทนหมู่บ้านและชุมชนที่อยู่รอบบึงรับน้ำคู้บอน เขตคลองสามวา และเขตคันนายาว นำรายชื่อของชาวบ้านกว่า 1,000 รายชื่อ ยื่นต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรียกร้องให้มีการตรวจสอบความโปร่งใส ของโครงการบึงรับน้ำคู้บอน หลังจากมีประกาศ ขอเวนคืนที่ดินเพื่อนำไปสร้างเป็นแก้มลิงรับน้ำกรุงเทพฯฝั่งตะวันออก แต่กลับพบว่ามีที่ดินบางส่วนถูกถมที่ดิน ปรับหน้าดิน ไถต้นไม้ทิ้ง และมีการรังวัดแบ่งแยกที่ดินเป็นแปลงย่อยๆ เพื่อการจัดสรร

ซึ่งชาวบ้านกังวลว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการประกาศเวนคืนที่ดินในด้านงบประมาณที่อาจสูงขึ้น และกระทบต่อแผนการของกรุงเทพมหานครในการจัดหาพื้นที่รับน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จึงมีการตั้งข้อสังเกตว่า การจัดสรรที่ดินลักษณะนี้ จะเอื้อประโยชน์ต่อใครหรือไม่

สำหรับพื้นที่ที่รอการเวนคืนมีทั้งหมด 130 ไร่ เตรียมจัดทำเป็นบึงขนาดความจุ 870,000 ลูกบาศก์เมตร ส่วนที่เหลือจัดทำเป็นสวนสาธารณะ ทั้งนี้ ชาวบ้านได้ให้เวลากรุงเทพมหานคร 15 วัน ในการพิจารณาเรื่องนี้ โดย นายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นตัวแทนรับเรื่องเอาไว้ก่อน และจะประสานไปยังผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้ เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง