ห้องข่าววาไรตี้

รายงานพิเศษ : ทบทวนเตรียมตัวก่อนไปศูนย์การค้า

เริ่มจากก่อนจะเข้าไปภายในศูนย์การค้า จะต้องสแกนคิวอาร์โค้ดลงทะเบียนกับระบบ “ไทยชนะ” โดยทางห้างฯ จะมีการแจกคิวอาร์โค้ดให้ หรือบางที่อาจติดเป็นป้ายขนาดใหญ่ไว้ให้สแกนได้ง่าย ซึ่งคุณผู้ชมก็ต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ตามความเป็นจริงลงในระบบไว้ เพื่อให้ทราบว่าภายในศูนย์การค้า และร้านค้าต่างๆ มีจำนวนผู้ใช้บริการเกินกว่าที่กำหนดไว้หรือยัง และเมื่อเดินทางกลับ ก็ต้องอย่าลืม Check Out ออกจากระบบไทยชนะด้วย

และที่จะลืมไม่ได้ก็คือ ใครที่จะเข้าไปภายในศูนย์การค้า ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัย และรับการตรวจคัดกรองอุ่นภูมิจากเจ้าหน้าที่ก่อน ตอนนี้ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าต่างๆ เขายืนยันเสียงแข็งเลยว่า ถ้าไม่ใส่หน้ากากอนามัยหรืออุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนดไว้ต้องกลับอย่างเดียว หรือใครไม่มีหน้ากากก็ต้องไปหาหน้ากากมาใส่ และเป็นไปได้คุณผู้ชมก็ต้องล้างมือทำความสะอาดบ่อยๆ และอย่าลืมเว้นระยะห่างทุกๆ ครั้งที่อยู่ในศูนย์การค้า

ส่วนมาตรการต่างๆภายในศูนย์การค้าเขาก็มีมาตรการต่างๆ ที่เข้มข้น ทั้งเรื่องพนักงานที่บริการใกล้ชิดลูกค้าต้องสวม Face Shield และสวมถุงมือ, เน้นมาตรฐาน Social Distancing ทุกจุด, การติดตามเพื่อความปลอดภัย, ใส่ใจในความสะอาดทุกจุดสัมผัส บางศูนย์การค้าจะทำการเช็ดทำความสะอาดทุกๆ 30 นาที และแนวทางลดการสัมผัส โดยมีพนักงานอำนวยความสะดวก ช่วยกดปุ่มหรือจุดสัมผัสต่างๆ ให้ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ คุณผู้ชมก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ

ส่วนผู้ที่มาเดินศูนย์การค้า ส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามเป็นอย่างดี บางคนก็ยังหลงๆ ลืมๆ ไปบ้าง แต่ก็ไม่เป็นไร เริ่มใหม่กับการมารอบหน้า ต้องทำตามให้เคร่งครัด ซึ่งส่วนใหญ่ผู้มาใช้บริการก็เชื่อมั่นในมาตรการต่างๆ ของทางห้างฯ ที่เขาได้จัดเตรียมไว้