ข่าวดึก 7HD

เปิดไทม์ไลน์คลายล็อกเฟส 3

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค.ชุดใหญ่ เปิดกรอบเวลาการผ่อนปรนมาตรการหรือคลายล็อกระยะ 3 หรือกลุ่มความเสี่ยงปานกลางถึงสูง ที่จะเริ่มขั้นตอนแรกตั้งแต่วันพรุ่งนี้ที่เป็นการเตรียมข้อมูล และขั้นตอนกลั่นกรองกลุ่มกิจการกิจกรรมต่างๆ จากนั้นนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนปรนมาตรการฯ ในวันที่ 27 พฤษภาคมเพื่อคัดเลือกกลุ่มกิจการและกิจกรรม ก่อนเสนอที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ให้ความเห็นชอบในวันที่ 29 พฤษภาคม และประกาศให้มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน

โดยการประชุม ศบค.ชุดใหญ่วันดังกล่าวจะพิจารณาลดช่วงเวลาเคอร์ฟิวด้วย และคาดว่าการคลายล็อกระยะ 3 จะครอบคลุมกิจการและกิจกรรมมากที่สุดและส่งผลต่อเศรษฐกิจมากที่สุด เพื่อเหลือกลุ่มความเสี่ยงสูงมากได้รับการคลายล็อกเป็นลำดับสุดท้าย

ทั้งนี้ ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ได้เห็นชอบขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ออกไปอีก 1 เดือนเพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุข ให้เกิดความสมดุลระหว่างการควบคุมโรคกับการฟื้นเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นการรองรับการคลายล็อกระยะที่ 3 และ 4 ที่จะเริ่มในเดือนมิถุนายน เพราะเป็นกลุ่มกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่มีเอกภาพ รวดเร็ว ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรค

หลายจังหวัดยังคงบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด ประชาชนที่จะเดินทางเข้าพื้นที่โดยเฉพาะจากพื้นที่เสี่ยงทุกคน ต้องกักตัวให้ครบ 14 วัน เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของคนในชุมชน

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกมายืนยันว่า ขณะนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ยังคงบังคับใช้มาตรการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด แม้รัฐบาลจะอนุโลมให้ดำเนินกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนปรนเฟส 1 และเฟส 2 แล้วก็ตามทั้งนี้ ยังคงย้ำว่า ประชาชนที่จะเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ว่าจะด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารสาธารณะ รถไฟ หรือเครื่องบิน ทุกคนจะต้องแจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์ของการเข้าพื้นที่ และต้องกักตัวให้ครบ 14 วัน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีเขียวหรือไม่ แต่ในกรณีที่เข้ามาในพื้นที่แบบเช้าไปเย็นกลับ หรืออยู่ในระยะสั้นก็สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้เลย แต่ระหว่างที่อยู่ในพื้นที่ต้องป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นพื้นที่ปลอดจากการแพร่ระบาดของโรค จึงต้องขอให้ประชาชนที่มาจากนอกพื้นที่ให้ความร่วมมือ เพื่อความปลอดภัยและให้เกิดความสบายใจกับคนในพื้นที่ชุมชน

ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลก หลังผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศยกเลิกการตั้งด่านคัดกรองโรคโควิด - 19 จากประชาชนที่จะเดินทางเข้าพื้นที่เมื่อวานนี้รวมถึงอนุญาตให้ทำกิจกรรมและกิจการต่างๆ ได้ตามคำสั่งของ ศบค. วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจ พบว่าประชาชนออกมาทำกิจกรรมหรือติดต่อหน่วยงานรัฐมากขึ้น ส่วนตามท้องถนนบางเส้นทาง ปริมาณรถเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชาชนบางส่วน เปิดเผยว่ายังรู้สึกหวาดกลัวว่าจะเกิดการแพร่ระบาดอีกระลอก แม้พื้นที่ของตัวเองจะเป็นสีเขียวไม่พบผู้ป่วย ตอนนี้จึงต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนทั้งนี้จากการตรวจสอบ พบประชาชนที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครในช่วงประกาศล็อกดาวน์ เลือกที่จะชะลอการเดินทางกลับเข้ามาหางานทำในเมืองหลวง เพราะเกรงว่าจะเกิดการแพร่ระบาดซ้ำจนได้รับความเดือดร้อนตามมาภายหลัง

ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจตลาดนัดถนนคนเดิน เพื่อกำชับให้เจ้าของตลาด ผู้ค้าและประชาชนการ์ดอย่าตก ต้องป้องกันตัวเองจากโรคระบาด และประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่า ขณะนี้ทางจังหวัดออกประกาศ ฉบับที่ 5 หากประชาชนไม่สวมหน้ากากออกมาในพื้นที่สาธารณะ จะต้องถูกปรับไม่เกิน 20,000 บาท เบื้องต้นพบว่าประชาชนที่เข้ามาใช้บริการทั้งหมดให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี