ข่าวดึก 7HD

กรมอนามัย ตรวจมาตรการลดความแออัดห้างฯ ดัง

ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังการคลายล็อกให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้าอิเกีย บางนา แม้ว่าทางห้างจะมีมาตรการคัดกรองประชาชน แต่เนื่องจากสุดสัปดาห์ที่แล้ว มีประชาชนเดินทางมากันเป็นจำนวนมาก จนทำให้ร้านค้าและร้านอาหาร มีผู้รอต่อคิวเข้าไปใช้บริการจนแออัดบริเวณหน้าร้าน ทำให้ทางห้างสรรพสินค้าต้องสั่งปิดร้านชั่วคราว เพื่อระบายผู้มาใช้บริการ ลดความแออัด

วันนี้ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ อิเกีย บางนา พบว่า ผู้ประกอบการ ร้านค้า ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขทุกขั้นตอน มีทั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย การให้บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือตามจุดต่างๆ กระจายอยู่ทั่วห้างฯ พร้อมกำหนดจุดให้ประชาชนเว้นระยะห่าง แต่เนื่องจากมีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมาก จึงขอให้ร้านค้า ติดตั้งแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เพื่อบันทึกข้อมูลผู้เข้า–ออก จะได้ไม่ต้องรอคิวหน้าร้านจนแออัด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

ส่วนร้านอาหาร ที่เปิดให้บริการนั่งกินในร้าน ต้องปฏิบัติตามหลักสำคัญ คือต้องเว้นระยะห่างทางสังคม 1 - 2 เมตร, เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิว เพราะแม้ว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังป้องกันตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมเป็นวันแรก โดยกำหนดให้เข้าชม 5 ตารางเมตร ต่อ 1 คน ในขณะที่หอสมุดแห่งชาติ ก็เปิดแล้วเช่นกัน แต่งดการหยิบหนังสือเอง ส่วนหนังสือที่นำมาคืน ต้องอบฆ่าเชื้อก่อนเก็บ

เปิดให้บริการแล้วเป็นวันแรก สำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และหอสมุดแห่งชาติ หลังได้รับการผ่อนปรนในระยะที่ 2 ให้กลับมาเปิดให้บริการ โดยต้องคงมาตรการด้านสาธารณสุขเอาไว้ทุกขั้นตอน พร้อมกับตรวจคัดกรอง ทำความสะอาดพื้นที่เหมือนกับสถานที่อื่นๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้า เฟซชิลล์ และสวมถุงมือเพื่อเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง

สำหรับประชาชนที่จะเข้ามาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ต้องลงทะเบียนเช็คอินผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้ว เจ้าหน้าที่จะจำกัดผู้เข้าชม 5 ตารางเมตรต่อ 1 คน เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด ส่วนกรณีที่มาเป็นหมู่คณะ ก็จะถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ให้เข้าชมครั้งละ 10 คน และหลังเข้าชมเสร็จแล้ว ให้เช็คเอาต์แพลตฟอร์มไทยชนะด้วย เพื่อที่เจ้าหน้าที่ จะได้ทราบจำนวนผู้ที่ยังอยู่ในพื้นที่

ส่วนที่หอสมุดแห่งชาติ เปิดให้บริการวันแรก มีผู้มาใช้บริการ 120 คน ต่างจากเดิมที่มีผู้ใช้บริการ ประมาณวันละ 450 - 500 คน ซึ่งการปรับวิถีใหม่ New Normal ทำให้ต้องจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ปรับลดจุดนั่งอ่านหนังสือ จากเดิม 1,000 ที่นั่ง เหลือ 500 ที่นั่ง โดยให้เว้นระยะห่าง และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

สำหรับผู้ที่ต้องการยืมหรืออ่านหนังสือ ตอนนี้ไม่สามารถเลือกหยิบหนังสือเองได้เองเหมือนที่ผ่านมา แต่ให้ใช้วิธีแจ้งชื่อหนังสือกับบรรณารักษ์ เพื่อไปหยิบหนังสือให้ เพื่อลดความแออัดบริเวณชั้นหนังสือ เช่นเดียวกับการคืนหนังสือ ซึ่งเมื่อรับหนังสือคืนแล้ว บรรณารักษ์จะใช้แอลกอฮอล์ 70% ชุบสำลี เช็ดฆ่าเชื้อบนหนังสือ แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งอีกครั้ง และทิ้งไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนเก็บเข้าชั้นหนังสือต่อไป