รอบรั้วเอเชีย

รับประกาศนียบัตรเสมือนจริง ในฟิลิปปินส์

ที่สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง ในกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ มีการจัดพิธีจบการศึกษาให้กับนักศึกษาด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย การใช้หุ่นยนต์ซึ่งสวมหมวกบัณฑิต และใส่ชุดครุยเข้ารับประกาศนียบัตรบนเวที แทนนักศึกษาตัวจริงจำนวนกว่า 179 คน โดยบริเวณหัวของหุ่นยนต์จะเป็นจอภาพ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นใบหน้าของนักศึกษาแต่ละคนที่ถูกเรียกชื่อรับใบประกาศนียบัตร ทำให้รู้สึกเสมือนว่านักศึกษาได้เข้ารับมอบประกาศนียบัตรด้วยตนเอง ทั้งนี้ความคิดริเริ่มดังกล่าวเกิดขึ้นจากที่หลายโรงเรียนต้องประกาศยกเลิกการจัดพิธีจบการศึกษา เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการรวมตัวกันของผู้คนเป็นจำนวนมาก