ข่าวภาคค่ำ

ก.พาณิชย์ เร่งตั้งศูนย์รับร้องทุกข์เกษตรกร ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลืมรหัสขอใหม่ได้

กระทรวงพาณิชย์ ผุดแนวคิดจัดตั้งศูนย์ One Stop Service รับเรื่องราวร้องทุกข์จากเกษตรกร ขณะที่กรมบัญชีกลางเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งหลงลืมเลขบัตรกดเงินสดสามารถขอรหัสใหม่ได้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นจังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามการดําเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว, มันสําปะหลัง, ข้าวโพด, ปาล์มน้ำมัน, ยางพารา วงเงินงบประมาณ 67,754 ล้านบาท ล่าสุดได้จ่ายเงินชดเชยเกษตรกรไป 3.1 ล้านครัวเรือน วงเงินกว่า 51,000 ล้านบาท

โดยพบว่ายังมีเกษตรกรอีกจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ จึงประสานผู้ว่าราชการจังหวัด ให้จัดตั้งศูนย์ One Stop Service รับเรื่องร้องทุกข์จากเกษตรกร เพื่อช่วยแก้ปัญหาแบบครบวงจรในจุดเดียว ประเดิมที่จังหวัดนครราชสีมาก่อนกระจายไปทั่วประเทศ

นอกจากนี้เตรียมพิจารณาขยายระยะเวลา หรือเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ในระยะที่ 4 หลังได้รับความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ลดราคาสินค้า บรรเท่าค่าครองชีพให้คนไทยได้กว่า 1,000 ล้านบาท

ด้านกรมบัญชีกลางเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และจำรหัสบัตร ATM 6 หลักของตัวเองไม่ได้ สามารถขอรหัสใหม่ได้ที่ตู้ ATM ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อให้สามารถเบิกเงินช่วยเหลือมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง