ข่าวเด็ด 7 สี

รับแรงงานประเทศเสี่ยงกลับภูมิลำเนาเพิ่ม จ.กาฬสินธุ์

ส่วนแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง 4 คน เข้ารายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังกักตัวใน State Quarantine ครบ 14 วัน โดย 3 คนเป็นแรงงานที่เดินทางกลับจากนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ส่วนอีก 1 คนเป็นแรงงานไทยจากประเทศเกาหลีใต้ เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อได้ทำประวัติ จากนั้นจัดรถไปส่งยังภูมิลำเนา พร้อมรายงานให้สาธารณสุขอำเภอและเจ้าหน้าที่ อสม. ทราบ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป