7HD ร้อนออนไลน์

ขาดรายได้ บั้งไฟวอนผ่อนปรนให้จัดงานประเพณีบุญเดือนหก

นายพิมาย โชตชนะ เจ้าของค่ายบั้งไฟแห่งหนึ่งใน จ.ยโสธร เปิดเผยว่า ผู้ประกอบธุรกิจประดิษฐ์บั้งไฟได้รับผลกระทบต้องขาดรายได้ จากการประกาศห้ามจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในจ.ยโสธรและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากในเดือนพ.ค.-มิ.ย.ของทุกปีจะมีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟหรือบุญเดือนหกเพื่อขอฝนตามความเชื่อ แต่มาตรการป้องกันการแพร่โรคดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการจ้างแรงงาน เงินลงทุนมากกว่า 200,000 บาท ในการจัดซื้อออุปกรณ์บั้งไฟเช่น ดินประสิว,ท่อพีวีซี,ไม้ไผ่สำหรับทำหางบั้งไฟ,ไม้ฟืนสำหรับทำเป็นถ่านผสมกับดินประสิว และยังมีค่าใช้จ่ายในการฉีดน้ำระบายความร้อนให้กับบั้งไฟที่อัดดินประสิวเสร็จแล้วด้วย  ขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ได้คลี่คลายลงแล้ว จึงขอให้พิจารณาผ่อนปรนมาตรการเพื่อให้สามารถจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตามชุมชนต่างๆได้บ้าง